ΣΤΑΎΡΟΣ ΚΑΣΙΜΆΤΗΣ, Αθηνα

ΣΤΑΎΡΟΣ ΚΑΣΙΜΆΤΗΣ
Γρ. Λαμπράκη 231
18121 Αθηνα
*Η εν λόγω εταιρεία είχε αναφερθεί σε εμάς ως ανενεργή.