Σταύροσ Κασιμάτησ, Αθηνα

Γρ. Λαμπράκη 231
18121 Αθηνα

*Η εν λόγω εταιρεία είχε αναφερθεί σε εμάς ως ανενεργή.