ΜΑΝΩΛΗ, ΑΦΟΙ, Ο.Ε., Γαλατσι

ΜΑΝΩΛΗ, ΑΦΟΙ, Ο.Ε.
Πανδωρασ 1 Γαλατσι
11146 Γαλατσι
Αττικησ
*Η εν λόγω εταιρεία είχε αναφερθεί σε εμάς ως ανενεργή.