ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, Φλωρινα

Διεύθυνση:
Κοντογουρη Σινη 7
ΤΚ/Πόλη:
53100 Φλωρινα
Νόμος:
Φλωρινασ
*Η εν λόγω εταιρεία είχε αναφερθεί σε εμάς ως ανενεργή.