ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, Φλωρινα

*Η εν λόγω εταιρεία είχε αναφερθεί σε εμάς ως ανενεργή.
Όνομα:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Διεύθυνση:
Κοντογουρη Σινη 7
ΤΚ/Πόλη:
53100 Φλωρινα
Νόμος:
Φλωρινασ