ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON AE, Θεσσαλονίκη

*Η εν λόγω εταιρεία είχε αναφερθεί σε εμάς ως ανενεργή.
Όνομα:
ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON AE
Διεύθυνση:
5 Χλμ. Γεωργικησ Σχολησ
ΤΚ/Πόλη:
545 00 Θεσσαλονίκη