ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON AE, Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση:
5 Χλμ. Γεωργικησ Σχολησ
ΤΚ/Πόλη:
545 00 Θεσσαλονίκη
*Η εν λόγω εταιρεία είχε αναφερθεί σε εμάς ως ανενεργή.