ΣΤΑΎΡΟΣ ΚΑΣΙΜΆΤΗΣ, Αθηνα

ΣΤΑΎΡΟΣ ΚΑΣΙΜΆΤΗΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΆΚΗ 231
18121 Αθηνα
*Η εν λόγω εταιρεία είχε αναφερθεί σε εμάς ως ανενεργή.