ΑΣΠΙΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, Βολοσ

ΑΣΠΙΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μυτιλήνης 90, Νεα Ιωνια, Μυτιλήνης 90, Γωνία Με Γκλαβάνη, Νέα Ιωνία Βόλου
384 45 Βολοσ - Θεσσαλιασ
Θεσσαλια

Περιγραφή

Εργαστηριακές Αναλύσεις τροφίμων – νερού – αποβλήτων (χημικές - μικροβιολογικές), Εκπόνηση αρχείων Οδηγού Ορθής Υγιεινής (Ε.Φ.Ε.Τ), Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος H . A . C . C . P σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005, Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004, Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος ποιότητας εργαστηρίων αυτοελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, Εκπόνηση προδιαγραφών προϊόντων, Σχεδιασμός νέων προϊόντων ή ανασχεδιασμός υπαρχόντων προϊόντων, Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας


Περιγραφή εταιρείας
Οι δραστηριότητες της εταιρίας μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων και είναι:

Εργαστηριακές Αναλύσεις τροφίμων – νερού – αποβλήτων (χημικές - μικροβιολογικές)
Εκπόνηση αρχείων Οδηγού Ορθής Υγιεινής (Ε.Φ.Ε.Τ)
Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχείρησης στον Οδηγό Ορθής Υγιεινής
Σχεδιασμός πλάνου μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων α΄ υλών και τελικών προϊόντων
Επίσημη εκπαίδευση προσωπικού (Σεμινάριο Ε.Φ.Ε.Τ) με αρ. μητρώου εκπαιδευτή 406

Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004
Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος ποιότητας εργαστηρίων αυτοελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005
Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης θερμοκρασίας - Υγρασίας ψυκτικών θαλάμων
SWAB TEST (Έλεγχος μικροβιολογικού φορτίου επιφανειών)
Σχεδιασμός και εγκατάσταση εβδομαδιαίου πλάνου καθαρισμού και απολύμανσης
Συντήρηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
Εκπόνηση προδιαγραφών προϊόντων
Σχεδιασμός νέων προϊόντων ή ανασχεδιασμός υπαρχόντων προϊόντων
Εκπόνηση κοστολογίων προϊόντων βάση προδιαγραφών
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
Περιγραφή εταιρείας στα αγγλικά
The activities of company cover completely the needs of enterprises of foods and are:
• Laboratorial Analyses of foods of - water - waste (chemical - microbiological)
• Development of files of Driver of Equitable Hygiene (E.F.E.T)
• Education of Personnel of Enterprise in the Driver of Equitable Hygiene
• Planning of plan microbiological and chemical analyses of first matters and final products
• Official education of personnel (Seminar E.F.E.T) with No. registration of instructor 406
• Planning and installation of system H. A. C. C. P according to the model ISO 22000:2005
• Planning and installation of system of environmental management according to the model ISO 14001:2004
• Planning and installation of system of quality of testing laboratories according to the model ISO/IEC 17025:2005
• Installation of data temperature - Humidity loggers in cooling booths
• SWAB TEST (Control of microbiological charge of surfaces)
• Planning and installation of weekly plan of cleaning and disinfection
• Maintenance and inspection of systems of guarantee and quality
• Certification of systems of guarantee, quality and safety of foods
• Development of specifications of products
• Planning of new products or replanning of existing products
• Development of cost accounting products based of specifications
• Services of Safety Technician
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:
Τεχνικός Ασφαλείας, ISO, Συστήματα Ποιότητας, HACCP, Εδαφολογικές Αναλύσεις, Χημείο
Περιοχές Εξυπηρέτησης
Όλη την Ελλάδα
Ομιλούμενες γλώσσες
Αγγλικά
Διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής
  • τραπεζικό έμβασμα
    τραπεζικό έμβασμα
  • επιταγή
    επιταγή
Προσθήκη εικόνων

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Γίνε ο πρώτος που θα γράψει μια κριτική για το ΑΣΠΙΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ!

Μοιραστείτε την εμπειρία σας!

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Κατερίνα Καλτσογιάννη
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αποστολή μηνύματος

2421080757

2421211013

    Facebook
    Twitter