ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Βολοσ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Α. ΒΙ.ΠΕ.ΒΟΛΟΥ
Βολοσ
Μαγνησιασ
*Η εν λόγω εταιρεία είχε αναφερθεί σε εμάς ως ανενεργή.