ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON AE, Θεσσαλονίκη

ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON AE
5 Χλμ. Γεωργικησ Σχολησ
545 00 Θεσσαλονίκη
*Η εν λόγω εταιρεία είχε αναφερθεί σε εμάς ως ανενεργή.