ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. Ε., Ρεθυμνο

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. Ε.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 128
741 00 Ρεθυμνο
Ρεθυμνησ
*Η εν λόγω εταιρεία είχε αναφερθεί σε εμάς ως ανενεργή.