ΕΛΙΝΑ ΤΣΙΟΥΛΗ - Προϊόντα

5 ατομικές συνεδρίες διαχείρισης του στρες που περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε προγράμματα χαλάρωσης και εξατομικευμένες γνωστικοσυμπεριφορικές παρεμβάσεις